Podjetje: Pravica – zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p.

Naslov: Ulica Štefana Kovača 103 , 9224 TURNIŠČE

DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO, NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z INVALIDI. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. PLAČA 23. PLAČILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI, KI UREJA DEJAVNOST SOCIALNEGA VARSTVA.