Podjetje: SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P.

Naslov: Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

– IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,
– IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMOČ UPORABNIKU,
– OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA,
– VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNIČNE, ORTOPEDSKE PRIPOMOČKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK,
– PREVAŽA IN SPREMLJA UPORABNIKA,
– VODI LASTNO EVIDENCO DELA,
– OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMOČ NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAŽEVALNEM PROCESU,
– OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA,
– IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.