Podjetje: DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE

Naslov: Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB KOT SO: HRANJENJE, PITJE,PRIPRAVA OBROKOV IN POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU, OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA TER VAROVANJE UPORABNIKA, KOPANJE,

GOSPODINJSKO POMOČ, KAMOR SODIJO: NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV, ODNAŠANJE SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA IN BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKA. POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, KAMOR SODIJO: POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, KOPANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA TER UPORABA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV; IZVAJANJE IN POMOČ PRI TERAPEVTSKIH , RAZGIBALNIH , SPOMINSKIH , GOVORNIH VAJ, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, KAMOR SODIJO: POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE, VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPORABNIKA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI.
RAZGIBAVANJE Z UPORABO TERAPEVTSKIH PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI NAMEŠČANJU NA RAZLIČNE TERAPEVTSKE NAPRAVE, NAMEŠČANJU OPORNIC, UPORABI HODULJE, TRICIKLA …

POMOČ PRI NAMEŠČANJU OSEBE IN POČIVALNIKA V/IZ AVTOMOBILA, ČIŠČENJA VOZILA, PRIPRAVE POTREBNIH POTREBŠČIN ZA NA POT,

PO POTREBI SPREMLJANJE NA TERAPEVTSKIH OBRAVNAVAH. OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA IN SVOJCEV UPORABNIKOV.