Podjetje: DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE

Naslov: Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA

OSEBNA ASISTENCA UPORABNIKU, KI POTREBUJE POMOČ, VARSTVO, SPREMSTVO, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB KOT SO: HRANJENJE, PITJE, PRIPRAVA OBROKOV IN POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU, OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA TER VAROVANJE UPORABNIKA, KOPANJE, GOSPODINJSKO POMOČ, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE,
POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, KAMOR SODIJO: POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE, VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPORABNIKA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI.
RAZGIBAVANJE Z UPORABO TERAPEVTSKIH PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI NAMEŠČANJU NA RAZLIČNE TERAPEVTSKE NAPRAVE, NAMEŠČANJU OPORNIC, UPORABI HODULJE, TRICIKLA …
POMOČ PRI NAMEŠČANJU OSEBE IN POČIVALNIKA V/IZ AVTOMOBILA, ČIŠČENJA VOZILA, PRIPRAVE POTREBNIH POTREBŠČIN ZA NA POT,
PO POTREBI SPREMLJANJE NA TERAPEVTSKIH OBRAVNAVAH.
OSTALE NALOGE PO DOGOVORU S SVOJCI UPORABNIKOV