Podjetje: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper – Associazione intercomunale non vedenti e ipovedenti Capodistria

Naslov: Repičeva ulica 4 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE DRUŽABNIŠTVA IN DRUGE POMOČI PRI MLJAŠI SLEPI OSEBI ŽENSKEGA SPOLA, KOT JE PRIPRAVA OBROKOV, VZDRŽEVANJE BIVALNIH PROSTOROV, UREJANJU OSEBNE DOKUMENTACIJE, VSAKODNEVNI NAKUPI IN NAKUPI PREDMETOV TRAJNE RABE. VODENJE IN POMOČ PRI ORIENTACIJI V PROSTORU, VOŽNJA PREVOZNIH SREDSTEV Z B KAT. , POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V ŠPORTNE, REKREACIJSKO ŠPORTNE IN KULTURNE DEJAVNOSTI, DRUGA POMOČ, KI SE NANAŠA NA SPREMSTVO V SITUACIJAH, KJER UPORABNIK PRI SPREMSTVU POTREBUJE POMOČ. POMOČ PRI KOMUNIKACIJI: BRANJU BESEDIL V PRILAGOJENIH NAČINIH SPORAZUMEVANJA (KNJIG, STROKOVNE LITERATURE, ČASOPISOV, LITERATURE PO IZBORU UPORABNIKA), KOMUNIKACIJI PREKO RAZLIČNIH INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ, PRENOS INFORMACIJ IZ IN V OKOLJE, TOLMAČENJE IN PRENOS INFORMACIJ NA PODLAGI SLIKOVNEGA MATERIALA.