Podjetje: DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

Naslov: Kardeljeva ploščad 5 , 1000 LJUBLJANA

DELA IN NOLOGE V SKLADU Z ZAKONOM O OSEBNI ASISTENCI.