Podjetje: DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

Naslov: Kardeljeva ploščad 5 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ INVALIDNIM OSEBAM, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA OPRAVILA, PREVOZI OSEB S KOMBIJEM