Podjetje: DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

Naslov: Kardeljeva ploščad 5 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ INVALIDNIM OSEBAM, NEGA, SPREMSTVO, POMOČ NA DELOVNEM MESTU