Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA

Naslov: Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ

DELO V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SODELUJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO (VIZ) DELO, SODELUJE Z UČITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VIZ DELA, SODELUJE Z UČITELJEM PRI DELU S STARŠI, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ŠOLI, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK UČENCEV, VZDRŽUJE IN OHRANJA RED IN ČISTOČO SREDSTEV, IGRAČ, IGRAL, OPREME IN PROSTOROV V ŠOLI. OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA.