Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA

Naslov: Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ

IZOBRAZBA: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJE ALI SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE ALI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA ALI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEHNIKA ALI PROIZVODNO – TEHNIČNA VZGOJA, ELEKTROTEHNIKA, STROJNIŠTVO ALI LESARSTVO, ALI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE SMER PREDMETNO POUČEVANJE-TEHNIKA, IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA, STROJNIŠTVO SMER INŽENIRSKA PEDAGOGIKA, LESARSTVO ALI ELEKTROTEHNIKA.