Podjetje: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA

Naslov: ULICA POHORSKEGA BATALJONA 1, 1000 LJUBLJANA

SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE, SODELUJE Z UČITELJI IN Z VODSTVOM ZAVODA, EVIDENTIRA INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO OBRAVNAVO UČENCEV, SODELUJE S STARŠI UČENCEV IN OTROK TER JIM SVETUJE PRI REŠEVANJU UČNE, VZGOJNE IN DRUGE PROBLEMATIKE, SODELUJE NA STROKOVNIH AKTIVIH, SPREMLJA IN ANALIZIRA UČNO USPEŠNOST UČENCEV, SODELUJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.