Podjetje: METALKA STANOVANJSKE STORITVE PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.

Naslov: Industrijska cesta 1 , 1000 LJUBLJANA

KOORDINACIJA, ORGANIZACIJA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV (ELEKTRO, ENERGETSKE IN DRUGE STROJNE INŠTALACIJE TER GRADBENI ELEMENTI), ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA STAVB V SKLADU S SZ, OBČASNA ZADOLŽITEV IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA. DELOVNO MESTO JE V POSLOVNI ENOTI DOMŽALE. GRE ZA ORGANIZATORJA UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE. ZAŽELENE SO DELOVNE IZKUŠNJE S PODROČJA UPRAVLJANJA STAVB.