Podjetje: Zavod za turizem Šaleške doline

Naslov: Stari trg 3 , 3320 VELENJE

USPOSABLJANJE ZA DELO S TURISTIČNIMI PONUDNIKI IN RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV NA TERENU, KOMUNIKACIJA IN TERENSKI OBISKI S TURISTIČNIMI PONUDNIKI – PARTNERJI OPERACIJE (PRIPRAVA VPRAŠALNIKOV, TERENSKO DELO – OBISKI, NAČRTI, SKUPNI CILJI, PREDSTAVITVE IN OPISI …), KOMUNIKACIJA Z ZUNANJIMI PARTNERJI IN IZVAJALCI V OKVIRU OPERACIJE (NAVODILA, NAČRTI, TERMINI IZVEDBE, TERENSKO DELO, PREDOGLEDI …), PRIPRAVA IN RAZVOJ PRODUKTOV NA TERENU S PARTNERJI PROJEKTA (RAZVOJ, USPOSABLJANJE ZA VODNIKE, PREIZKUS NA TERENU …), PRIPRAVA VSEBINE PROMOCIJSKEGA MATERIALA IN SKRB ZA VKLJUČEVANJE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA V PROMOCIJSKE MATERIALE NA REGIONALNEM, NACIONALNEM IN PRODUKTNEM NIVOJU, INFORMIRANJE STACIONARNIH, DNEVNIH IN POTENCIALNIH GOSTOV O PONUDBI OBMOČJA IN ZELENIH PRODUKTIH OPERACIJE, RAZVOJ IN ORGANIZACIJA MARKETINGA PREKO SPLETA IN SOCIALNIH OMREŽIJ, IZVAJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU, IZVAJANJE NAROČENIH PROGRAMOV ZA SKUPINE IN INDIVIDUALNE GOSTE – LOKALNO TURISTIČNO VODENJE, VZPOSTAVITEV IN SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE TURISTIČNO-INFORMACIJSKIH TOČK PRI PONUDNIKIH (OBISKI, PROMOCIJSKI MATERIAL, USPOSABLJANJE PONUDNIKOV, ANKETIRANJE, CGP …),