Podjetje: AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE

Naslov: Dunajska cesta 128 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA STROKOVNIH IZHODIŠČ S PODROČJA PR, IZVAJANJE STROKOVNIH OPRAVIL IN IZVAJANJE POLITIKE AMZS NA TEM PODROČJU, IZVAJANJE SPLOŠNIH IN ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL SKLADNO S PRAVILNIKOM O NOTRANJI ORGANIZACIJI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV,
PRIPRAVLJANJE PRISPEVKOV IN VSEBIN S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA ZA POTREBE INFORMIRANJA AMD/AMTK, AMZS D.D., DELOVNA SREČANJA UREDNIŠKEGA ODBORA MEDIJSKIH VSEBIN IN DRUGIH ORGANOV AMZS TER NJIHOVIH DELOVNIH TELES, PRIPRAVA IN OBJAVLJANJE VSEBIN DIGITALNIH KANALIH AMZS (SPLETNI PORTALI AMZS.SI, DRUŽBENA OMREŽJA- FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, … OBČASNO PISANJE GRADIV, ČLANKOV IN MNENJ ZA MOTOREVIJO, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH IZHODIŠČ, MNENJ IN ODGOVOROV ZA RAZLIČNE JAVNOSTI, SKLADNO S PRAVILI KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI IN MEDIJI V AMZS, STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, VELJAVNIH PREDPISOV, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA IN VEŠČIN, POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU, IZDELOVANJE STROKOVNIH GRADIV IN POROČIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE DELEŽNIKE, RAVNANJE SKLADNO S PREDPISI VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE SKLEPOV IN NALOG UREDNIŠKEGA SVETA MEDIJSKIH VSEBIN, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO, PISNIMI NAVODILI IN NAVODILI NADREJENEGA VODJE OZ. GENERALNEGA SEKRETARJA.