Podjetje: LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA’ POPOLARE CAPODISTRIA

Naslov: CANKARJEVA ULICA 33, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

KARIERNA ORIENTACIJA ZA OTROKE IN MLADINO, PROJEKTNO DELO.