Podjetje: ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA

Naslov: Ulica Alme Sodnik 6 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO VODENJE ZAHTEVNEJŠIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU, PRIPRAVA IN IZVEDBA ZBOROV LASTNIKOV ZA OBJEKTE V PRISTOJNOSTI, DELO S STRANKAMI, IZVEDBA IN NADZOR UPRAVNIH POSTOPKOV PRIDOBIVANJA USTREZNE DOKUMENTACIJE (PRIGLASITEV DEL, VLOGE ZA SOGLASJA, GRADBENA DOVOLJENJA, IPD…), PRIPRAVA LETNEGA NAČRTA VZDRŽEVANJA ZA OBJEKTE V PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA IZVEDBE DEL V SKLADU Z NAČRTOM VZDRŽEVANJA,PRIDOBIVANJE USTREZNIH IZVAJALCEV IN NADZOR NAD IZVAJANJEM NJIHOVIH DEL, VODENJE IN UREJANJE EVIDENC ZA STAVBE V UPRAVLJANJU, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA HIŠNIKA TER ZUNANJIH IZVAJALCEV STORITEV VZDRŽEVANJA TER POROČANJE O DELU, PRIDOBIVANJE NOVIH NAROČNIKOV STORITEV ODDELKA UPRAVLJANJA, SODELOVANJE Z NAROČNIKI STORITEV, REŠEVANJE NJIHOVIH PREDLOGOV, POBUD IN REKLAMACIJ, POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV ZA NOTRANJE IN ZUNANJE IZVAJALCE NA PODROČJU VZDRŽEVANJA, IZDAJA NAROČILNIC ZA POTREBNA DELA, IZDELAVA INTERNIH NALOGOV ZA FAKTURIRANJE RAČUNOVODSTVU IN VODENJE EVIDENCE, PREGLED IN LIKVIDACIJA PREJETIH RAČUNOV ZA OBJEKTE V PRISTOJNOSTI, NADGRADNJA STANDARDA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENIH