Podjetje: TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o.

Naslov: Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA

REŠEVANJE TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV S CILJEM DOSEGANJA OPTIMALNE IZKORIŠČENOSTI KAPACITET IN DOSEGANJA OPTIMALNE KVALITETE PROIZVODOV, OPTIMIRANJE NASTAVITEV STROJEV, OPTIMIRANJE DELOVNIH ČASOV IN POSTAVLJANJE NORM, IZVAJANJE PREIZKUSOV ORODIJ IN TEHNOLOGIJE, IZDELAVA VZORČNIH SERIJ NOVIH PRODUKTOV, SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH NALOGAH S PODROČJA PREIZKUSOV ORODIJ, IZDELAVE IN PRIPRAVE VZORCEV, OPTIMIRANJE NORMATIVOV, SPREMLJANJE PRODAJNEGA IN PROIZVODNEGA PLANA V CILJU OSKRBE PROIZVODNJE Z VSEMI POTREBNIMI TEHNIČNIMI RESURSI