Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA: (SPREJEMANJE, RAZVRŠČANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI, VNAŠANJE ŠTEVILČNIH IN DRUGIH PODATKOV V RAČUNALNIK ZA OBDELAVO IN PRENOS PODATKOV, DELO V SKLADU S POSLOVNIKOM O DELOVANJU POSAMEZNE LOKACIJE IN NAVODILI TER DOKUMENTACIJO, NADZOR VSTOPANJA IN IZSTOPANJA STRANK NA VHODU VAROVANEGA PROSTORA TER USMERJANJE STRANK K DOLOČENI VRSTI KESONOV ZA ZBIRANJE ODPADKOV V SKLADU Z VARNOSTNIM NAČRTOM, PREVERJANJE KOLIČINE IN VRSTE PRIPELJANIH ODPADKOV, VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC S PODROČJA DELOKROGA, OBHODI VAROVANEGA PROSTORA ZARADI PREPREČEVANJA NEZAKONITEGA RAVNANJA, SPREJEMANJE NEPOSREDNIH PLAČIL ZA STORITVE ODLAGANJA ODPADKOV, DRUGA DELA POTREBNA ZA ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA DELOVNEGA PROCESA V SKLADU Z DELOKROGOM IN NAVODILI NADREJENEGA).