Podjetje: LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.

Naslov: Tolstojeva ulica 63 , 1000 LJUBLJANA

NALOGE BODO ZAJEMALE UPRAVLJANJE PROCESA ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNIH TEHNOLOŠKIH VOD, SPREMLJANJE DELOVANJA SISTEMA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV, VZORČENJE IN ANALIZA ODPADNIH VOD, RAVNANJE S KEMIKALIJAMI (SPREJEM, SKLADIŠČENJE IN UPORABA), ČIŠČENJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA.