Podjetje: VODOVOD – KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: LAVA 2 A, 3000 CELJE

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN OBJEKTOV: VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN POPRAVILO OKVAR, REDNO VZDRŽEVANJE ČRPALIŠČ, IZVAJANJE PREVENTIVNIH POSKUSNIH ZAGONOV ČRPALIŠČ METEORNE VODE, ZAGOTAVLJANE POTREBNIH REDNIH SERVISOV NAPRAV V ČRPALIŠČIH, REDNO VZDRŽEVANJE DUŠILNIH OBJEKTOV IN OPREME, ORGANIZACIJA IN REDNI PREGLEDI ČIŠČENJA SIFONOV, VZDRŽEVANJE IN PREGLEDI ZADRŽEVALNIH BAZENOV, PRIJAVA GRADBIŠČA IN ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA NA GRADBIŠČU, PRIDOBITEV USTREZNIH ZAKOLIČB OSTALIH KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV, OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O PREDVIDENI MOTNJI OSKRBE
. OBRATOVANJE ČISTILNIH NAPRAV: REDNO VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA ČISTILNIH NAPRAVAH, UPRAVLJANJE PREDZGOŠČANJA IN ZGOŠČANJA BLATA, NADZOR SPREJEMA GREZNIČNIH GOŠČ, SPREJEM EVIDENČNIH LISTOV, POMOČ PRI REDNIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA NAPRAVAH IN OBJEKTIH, ODPRAVA OKVAR IN POMOČ PRI ODPRAVAH OKVAR, VZDRŽEVANJE ČISTOČE V OBJEKTIH ČISTILNIH NAPRAV, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, OPRAVLJANJE NUJNIH LABORATORIJSKIH ANALIZ, PLUŽENJE SNEGA, SOLJENJE NA OBMOČJU ČN V ZIMSKIH RAZMERAH
. SPLOŠNO: VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA PODATKOV IN IZDELAVA POROČIL
. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGAH IN ZADOLŽITVAH NADREJENEGA