Podjetje: OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o.

Naslov: Cesta Žalskega tabora 10 , 3310 ŽALEC

POSLUŽEVANJE FORMARSKE LINIJE, UPRAVLJANJE IN NADZIRANJE DELOVANJA FORMARSKE LINIJE, PREGLED PLANA IN DELOVNIH NALOGOV, VIZUALNI PREGLED IN MONTAŽA MODELNIH PLOŠČ, PRIPRAVA JEDER IN OSTALIH POMOŽNIH MATERIALOV (NAPAJALNIKI, JEDRNI OPORNIKI, ŽIČNIKI ITD.), VSTAVLJANJE JEDER, JEDRNIH OPORNIKOV, HLADILNIH TELES/VLOŽKOV V FORME, PRITRJEVANJE JEDER Z LIVARSKIMI ŽIČNIKI, NADZOR PARAMETROV ZA PRIPRAVO PEŠČENE MEŠANICE TER KONTROLA KVALITETE, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR NA FORMARSKIH LINIJAH IN PRIPRAVI PESKA…