Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Naslov: Vojkova cesta 1 B, 1000 LJUBLJANA

DELO S PODATKI IN PODATKOVNIMI BAZAMI IZDELOVANJE STROKOVNIH ANALIZ, MNENJ IN POROČIL S STROKOVNEGA PODROČJA SODELOVANJE V AKCIJAH OBVEŠČANJA JAVNOSTI V POVEZAVI S PROJEKTNIMI VSEBINAMI INTERPRETACIJA PROJEKTNIH REZULTATOV OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN DRUGIH DEL NA PROJEKTU