Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Naslov: Vojkova cesta 1 B, 1000 LJUBLJANA

DAJANJE STROKOVNIH MNENJ IN IZDELOVANJE STROKOVNIH ANALIZ IZ STROKOVNEGA PODROČJA, TEHNIČNA PODPORA PROCESOM ZA ZAGOTAVLJANJE STORITEV IN IZDELKOV ZA SPLOŠNO JAVNOST TER POSEBNE UPORABNIKE, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IZDELKOV IN STORITEV ZA SPLOŠNO JAVNOST TER POSEBNE UPORABNIKE