Podjetje: TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D.

Naslov: ZA SAVO 6 , 1430 HRASTNIK

PREVZEM, RAZLAGANJE, NAKLADANJE IN SKLADIŠČENJE SUROVIN, EMBALAŽE IN IZDELKOV ŠIROKE POTROŠNJE V SKLADIŠČNE PROSTORE, PRIPRAVA, IZDAJANJE IN NALAGANJE IZDELKOV NA PREVOZNA SREDSTVA, INTERNI TRANSPORT Z VILIČARJEM. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN OKOLJSKIH PRAVIL IN DOBRIH PRAKS TER SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. ZAŽELEN IZPIT ZA VILIČARJA. IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE DELOVNEGA MESTA.