Podjetje: ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D.

Naslov: VOJKOVA ULICA 8, 5280 IDRIJA

VODENJE IN NADZOR NAD GRADNJO OBJEKTOV, KONTROLA IZVEDBE IZVRŠENIH DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, FINANČNO SPREMLJANJE PROJEKTA, IZDELOVANJE GRADBENIH SITUACIJ IN KONČNEGA OBRAČUNA DEL, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED, SODELOVANJE Z INVESTITORJI IN PROJEKTANTI, NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, VODENJE POSTOPKOV ZA ODPRAVO REKLAMACIJ NA OBJEKTU.