Podjetje: Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o.

Naslov: Poljubinj 92 , 5220 TOLMIN

PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA GRADBENIH SITUACIJ IN KONČNEGA OBRAČUNA DEL Z INVESTITORJEM, PODIZVAJALCI IN KOOPERANTI, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED, NADZOR IZVAJANJA UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, FINANČNO SPREMLJANJE PROJEKTA TER PODAJANJE POROČILA VODJU TEHNIČNEGA SEKTORJA IN DIREKTORJU, ODPRAVA REKLAMACIJ NA OBJEKTU, DRUGA DELA PO NAVODILIH ODGOVORNEGA VODJA DEL OZIROMA VODJE TEHNIČNEGA SEKTORJA