Podjetje: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE UREDNIŠKIH USMERITEV NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) PRIPRAVLJANJE PROGRAMSKIH IN IZVEDBENIH NAČRTOV IZVAJANJE REDNIH LETNIH RAZGOVOROV Z ZAPOSLENIMI.