Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

NADZOR IN VODENJE OBRATOVANJA EES SLOVENIJE V REALNEM ČASU TER KOORDINACIJA Z ZDRUŽENJI POVEZANIH EES, VODENJE REGULACIJE OBRAČUNSKEGA BLOKA, NADZOR IN IZVAJANJE SISTEMSKIH STORITEV V REALNEM ČASU, NADZOR IN KOORDINACIJA STIKALNIH MANIPULACIJ V EES V REALNEM ČASU, OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB TER IZDELAVA POROČIL O STANJU IN DOGODKIH V EES, IZRAVNAVA ODSTOPANJ IN DODELJEVANJE ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI V REALNEM ČASU