Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

NADZOR IN VODENJE OBRATOVANJA EES SLOVENIJE V REALNEM ČASU TER KOORDINACIJA Z ZDRUŽENJI POVEZANIH EES
– VODENJE REGULACIJE OBRAČUNSKEGA BLOKA
– NADZOR IN IZVAJANJE SISTEMSKIH STORITEV V REALNEM ČASU
– NADZOR IN KOORDINACIJA STIKALNIH MANIPULACIJ V EES V REALNEM ČASU
– OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB TER IZDELAVA POROČIL O STANJU IN DOGODKIH V EES
– IZRAVNAVA ODSTOPANJ IN DODELJEVANJE ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI V REALNEM ČASU