Podjetje: STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica

Naslov: SAVSKA CESTA 13 , 8290 SEVNICA

-VODENJE ODDELKA,
-OPTIMALNO RAZPOREJANJE DELAVCEV IN IZRABE DEL. UR,
-ODGOVORNOST ZA RACIONALNO PORABO MATERIALNIH RESURSOV,
ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE ROKOV IZDELAV V ODDELKU,
-ODGOVORNOST ZA KAKOVOST IZDELAV,
-ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE DELOVNIH NORMATIVOV ODDELKA,
-ZAGOTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ODDELKA,
-KOLIČINSKO IN KVALITETNO PRIMOPREDAJO MED ODDELKI,
-ODGOVORNOST ZA PRISOTNOST PODREJENIH NA DELOVNEM MESTU,
-ODGOVORNOST ZA KOOPERATIVNO MEDODDELČNO SODELOVANJE,
-ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V ODDELKU,
-SKRB ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE PROCESOV,
-SLEDENJE POTEKA PROIZVODNJE,
-DELO NA LESNOOBDELOVALNIH STROJIH,
-DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA,