Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ
,BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, …)
,PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA
VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE
,PRIPRAVA IN ZBIRANJE VSEH PODATKOV, POTREBNIH ZA VODENJE KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMER GRADBIŠČA PO SPECIFIKACIJAH IN ZAHTEVAH NAROČNIKA, V SKLADU Z ZAHTEVAMI DRŽAVNIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB IN STANDARDIH GRADBENE STROKE
,OBRAČUN IZVRŠENIH DEL – GRADBENA KNJIGA, SITUACIJA
IZRAČUN AKORDOV IN PLANIRANEGA TRAJANJA GRADBIŠČA
KONTROLA PORABE DELOVNIH SREDSTEV IN PRIMERJAVA Z NORMATIVI,
ZBIRANJE PODATKOV ZA PRIPRAVO MESEČNIH POROČIL,
ZBIRANJE POTREBNIH PODATKOV IN POMOČ PRI KONTROLI RAČUNOV GLEDE KOLIČINE IN KAKOVOSTI GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL OSTALIH SODELUJOČIH NA PROJEKTU
DRUGA ADMINISTRATIVNA POMOČ PRI VODENJU GRADBIŠČA
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA