Podjetje: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Naslov: POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA

KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, REŠEVANJE REKLAMACIJ,
VODENJE IN AŽURIRANJE EVIDENC PODATKOV OBRAČUNAVANJA KOMUNALNIH STORITEV,
PRIDOBIVANJE IN PREVERJANJE PODATKOV OBRAČUNA KOMUNALNIH STORITEV,
IZDAJA VSEH VRST DELOVNIH NALOGOV,
SPREJEMANJE VLOG IN DRUGIH NAROČIL TER VODENJE IN NADZOR NAD VLOGAMI,
DELO NA BLAGAJNI,
VODENJE KARTOTEKE DOLŽNIKOV IN AKTIVNOSTI IZTERJAVE NAD NEPLAČNIKI, VKLJUČNO S PRIPRAVO IN IZVAJANJEM OPOMINOV TER ODREJANJEM UKREPOV USTAVITVE DOBAVE VODE ALI PLINA,
PRIPRAVA PODATKOV, SESTAVLJANJE IN ODDAJANJE PREDLOGOV ZA IZVRŠBO PREK USTREZNE PROGRAMSKE OPREME,
VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC,
KOMUNICIRANJE IN USKLAJEVANJE S SODIŠČI, SODNIMI IZVRŠITELJI IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI GLEDE SPORNIH TERJATEV.