Podjetje: CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR

Naslov: ŽIDOVSKA ULICA 4 , 2000 MARIBOR

STROKOVNA PRIPRAVA, IZBOR TEHNOLOGIJE, POSTAVITEV IN UPRAVLJANJE ZVOČNIH IN VIDEO NAPRAV. ZVOČNO IN VIDEO SNEMANJE TER PRESNEMAVANJE. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZVOČNE IN VIDEO OPREME. SKRBSTVO NAD SPLETNO STRANJO. OBLIKOVANJE IN RAZVIJANJE SPLETNE STRANI MUZEJA V SODELOVANJU Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI. SODELOVANJE Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI PRI USTVARJANJU INTERAKTIVNIH PROGRAMOV NA RAZSTAVI. SODELOVANJE Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI PRI PRIPRAVI VIRTUALNE RAZSTAVE. VZDRŽEVANJE NAPRAV IN OPREME TER IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH POPRAVIL. SAMOSTOJEN SPREJEM, VODENJE IN NADZOR OBISKOVALCEV. SPREJEMANJE IN KOORDINACIJA NAJAVLJENIH OBISKOV. VODENJE EVIDENCE OBISKA IN OBISKOVALCEV. VODENJE REGISTRSKE BLAGAJNE IN BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA. VODENJE PO RAZSTAVAH. INFORMIRANJE OBISKOVALCEV. DRUGO DELO Z OBISKOVALCI (INFORMIRANJE, IZVEDBA EVALVACIJ OBISKOVALCEV) DEMONSTRIRANJE UPORABE INTERAKTIVNIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV OBISKOVALCEM. POLAGANJE DNEVNEGA INKASA NA BANKO/POŠTO. MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA. SODELOVANJE PRI IZVEDBI SERVISOV IN REMONTOV Z IZVAJALCI. NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA IN SREDSTEV ZA DELO. OBVLADOVANJE POSTOPKA ZA TRANSPORT RAZSTAVNIH GRADIV. SODELOVANJE PRI POSTAVITVAH RAZSTAV IN PRI IZVEDBI PRIREDITEV. TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OKOLICE ZGRADBE, SNEGA IN SKRB ZA ZELENICO. SODELOVANJE PRI ANKETIRANJU IN ŠTUDIJAH OBISKOVALCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.