Podjetje: CONTAINER PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: BEŽIGRAJSKA CESTA 6, 3000 CELJE

– IZVAJANJE DELOVNIH POSTOPKOV V ORGANIZACIJSKI ENOTI SKLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI IN ORGANIZACIJSKIMI PREDPISI;
– DELO Z ROČNIM ORODJEM V ORGANIZACIJSKI ENOTI;
– DELO S STROJI IN NAPRAVAMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI;
– DNEVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV;
– ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA;