Podjetje: OBČINA POSTOJNA

Naslov: Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA

NADZOR NAD IZVAJANJEM NALOG PO ZLS, ZAKONU O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, ODLOKIH OBČIN USTANOVITELJIC, VODENJE ENOSTAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI, VODENJE POSTOPKOV IN IZDAJANJE PLAČILNIH NALOGOV IZ PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA REDARSTVA, VODENJE EVIDENC PREKRŠKOVNEGA ORGANA, OPOZARJANJE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB O UGOTOVITVAH IN NEPRAVILNOSTIH, NEPOSREDNO IZREKANJE DENARNIH KAZNI NA KRAJU PREKRŠKA, EVIDENTIRANJE OPAŽENIH NEPRAVILNOSTI IN PREKRŠKOV NA TERENU.