Podjetje: UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.

Naslov: Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE

PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREŽBA JEDI IN PIJAČ TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA,
IZVAJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA (ŽIVIL, PIJAČ IN DRUGEGA MATERIALA),
IZDELOVANJE DELOVNIH NALOGOV S SPREMLJANJEM IN EVIDENTIRANJEM DNEVNE REALIZACIJE TER ZAGOTAVLJANJE NAROČANJA ŽIVIL IN PIJAČ,
IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,
IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP),
IZVAJANJE INVENTURNIH POPISOV ŽIVIL, PIJAČ, OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN POTROŠNEGA MATERIALA,
SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ČISTOČE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV,
VODENJE IN VZDRŽEVANJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV TER POROČIL