Podjetje: Elephant Group, družba za investiranje, d.o.o.

Naslov: Dalmatinova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA

SPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA IN DESERVIRANJE OBRAČUNAVANJE, IZDAJANJE RAČUNOV IN SPREJEMANJE PLAČIL,
NADZIRANJE IZDANIH NAROČIL PO KVALITETI,
PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN IN PRIPOMOČKOV V VSEH GOSTINSKIH ENOTAH PODJETJA, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA (INVENTAR, ČISTOČO IN UREJENOST BIFEJSKEGA OMIZJA PO STANDARDIH),
OBČASNO GENERALNO ČIŠČENJE GOSTINSKIH ENOT,
ZAKLJUČEVANJE DNEVNIH IZTRŽKOV IN PRIPRAVA SKUPNIH BLAGAJNIŠKIH ZAKLJUČKOV,
NAROČANJE, PREVZEM, SKLADIŠČENJE TER IZDAJA ZA MINI BAR,
SPREMLJANJE STANJA ZALOG IN VODENJE EVIDENCE PORABE ARTIKLOV IZ MINI BARA,
SPREJEMANJE PRITOŽB IN REŠEVANJE MANJŠIH REKLAMACIJ GOSTOV,
SPREMLJANJE SVOJEGA DELA, USTREZNO EKONOMIČNO POSLOVANJE IN PRIJAZNOST,
SODELOVANJE PRI INVENTURI,
IZVAJANJE IN UPOŠTEVANJE HACCP SISTEMA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH VODJE STREŽBE, VODJE GOSTINSTVA IN DIREKTORJA V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI DRUŽBE, OPRAVLJANJE VSEH OSTALIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA, KI USTREZAJO STROKOVNI IZOBRAZBI, ZNANJU IN SPOSOBNOSTIM.