Podjetje: TRGOVINA, BAR IN POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI STORITEV IN IZDELKOV, STANISLAV PAJTLER, S.P.

Naslov: Prisoja 7 , 2360 RADLJE OB DRAVI

kombinirano delovno mesto: prodaja in strežba