Podjetje: GOSTINSTVO ROK KOROŠEC S.P.

Naslov: Tabor 21 , 1370 LOGATEC

AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV, SKRB ZA VZDREŽVANJE REDA IN ČISTOČE, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE