Podjetje: HEBAS, trgovina in gostinstvo, d.o.o.

Naslov: Stjenkova ulica 11 , 6230 POSTOJNA

strežba gostom, sprejem naročil, skrb za red in čistočo