Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

Naslov: TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA

PROSTO DELOVNO MESTO ZA OPRAVLJANJE NALOG NARAVOVARSTVENEGA SVETOVALCA NA OBMOČNI ENOTI MARIBOR, KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. RAVEN IZOBRAZBE S PODROČJA BIOLOGIJE, IZKUŠNJE S TERENSKIM DELOM, ZAŽELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAŽELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLIČNIH FINANČNIH INSTRUMENTOV, EU VEZANIH NA VARSTVO NARAVE, ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, OBVLADOVANJE PROGRAMOV IZ PROGRAMSKEGA PAKETA OFFICE (DOBRO POZNAVANJE EXCEL-A, WORD-A IN POWERPOINT-A), SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI TER NATANČNOST, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE ALI DRUGEGA USTREZNEGA PODROČJA. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA ZA DOLOČEN ČAS DO 29. 2. 2020 S POLNIM DELOVNIM ČASOM. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PRIJAVE Z ŽIVLJENJEPISOM, OPISOM DOSEDANJIH DELOVNIH IZKUŠENJ, USTREZNIMI DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN E – NASLOVOM (TUDI ZA NAMEN OBVEŠČANJA O IZBIRI OZ. NEIZBIRI) V TREH DNEH PO OBJAVI NA NASLOV: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OBMOČNA ENOTA MARIBOR, POBREŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR, S PRIPISOM: »ZA RAZPIS – NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC«.