Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

Naslov: TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA

RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO ZA OPRAVLJANJE NALOG NARAVOVARSTVENEGA SVETOVALCA ZA DELO NA OBMOČNI ENOTI PIRAN