Podjetje: OBČINA ANKARAN

Naslov: Jadranska cesta 66 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

VODENJE, ODLOČANJE IN NADZOR SKLADNO S POOBLASTILI, METODOLOŠKE IN OPERATIVNE STROKOVNE NALOGE, …