Podjetje: Javni zavod Triglavski narodni park

Naslov: Ljubljanska cesta 27 , 4260 BLED

ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH GRADIV ,SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH PROGRAMIH STROKOVNE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PROGRAMSKIH REŠITEV S PREDLOGI UKREPOV, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMOV S PODROČJA GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, VODENJE PODATKOVNIH BAZ ZAVODA, NABAVA, VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME IN PROGRAMSKE OPREME ZA GIS OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE SLUŽBE IN DIREKTORJA NA ISTI RAVNI ZAHTEVNOSTI