Podjetje: OBČINA ŽALEC

Naslov: Ulica Savinjske čete 5 , 3310 ŽALEC

NEPOSREDNA POMOČ VODJI URADA PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU GLAVNE PISARNE IN INFORMATIKE
, POMOČ PRI KOORDINIRANJU DELA ZNOTRAJ URADA IN ZAGOTAVLJANJU STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG V URADU
, KOORDINIRANJE DELA ZNOTRAJ SLUŽBE ,ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ
VODENJE ZAHTEVNIH EVIDENC
, USKLAJEVANJE IN KONTROLA EVIDENC S PODROČJA DELA OBČINSKE UPRAVE
ZAGOTAVLJANJE POMOČI UPORABNIKOM
, SKRBNIŠTVO INFORMACIJSKIH SISTEMOV, KOORDINACIJA UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV/VZDRŽEVALCEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV
, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV
SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN DRUGIH PREDPISOV S PODROČJA INFORMATIKE TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI USTREZNIH AKTOV IN UKREPOV
, SODELOVANJE PRI INFORMATIZACIJI UPRAVNIH NALOG OBČINSKE UPRAVE TER KRAJEVNIH IN MESTNE SKUPNOSTI
, INFORMACIJSKA IN STROKOVNA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV
, UREJANJE SPLETNIH STRANI OBČINE
, VZDRŽEVANJE IN RAZVIJANJE RAČUNALNIŠKE OPREME TER TEHNIČNO VZDRŽEVANJE BAZE PODATKOV
, ZAGOTAVLJANJE PODPORE ZA OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE Z INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
, SKRB ZA VODENJE POSTOPKOV SISTEMA KAKOVOSTI POSLOVANJA OBČINSKE UPRAVE
, SODELOVANJE PRI JAVNIH NAROČILIH Z DELOVNEGA PODROČJA
, VODENJE EVIDENC S PODROČJA SLUŽBE