Podjetje: KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Naslov: Dunajska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S PRIJAVAMI KORUPCIJSKIH RAVNANJ IN DRUGIH KRŠITEV ZINTPK, SODELOVANJE PRI IZVEDBI SISTEMSKIH IN TEMATSKIH NADZOROV TER PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ ZA POTREBE NADZORA IN PREISKAV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTOV KOMISIJE, NORMATIVNIH REŠITEV IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBDOBNIH PLANOV IN POROČIL KOMISIJE, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH, IZVEDBA USPOSABLJANJ S PODROČJA ZINTPK, PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH DOKUMENTOV S PODROČJA DELA KOMISIJE, DRUGE NALOGE NA PRIMERLJIVI STOPNJI ZAHTEVNOSTI PO NAVODILU NEPOSREDNO NADREJENEGA ALI PREDSEDNIKA KOMISIJE.