Podjetje: GEK Vzdrževanje, vzdrževanje energetskih objektov, d.o.o.

Naslov: Stara cesta 3 , 4000 KRANJ

– USKLAJEVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V ZVEZI Z REDNIM OBRATOVANJEM IN VZDRŽEVANJEM V PROIZVODNIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH;
– ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA IN NEMOTENEGA OBRATOVANJA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV V PROIZVODNIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH V VSEH OBRATOVALNIH RAZMERAH;
– UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE;
– IZVAJANJE POSTOPKOV ZA VARNO DELO IN UPORABO USTREZNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV V SKUPINI;
– KONTROLIRANJE OPREMLJENOSTI OBJEKTOV IN NAPRAV Z VIDIKA VARNOSTI PRI DELU IN TEHNIČNIH PREDPISOV;
– SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ IN RAZVOJU PROIZVODNIH OBJEKTOV;
– IZVAJANJE MENJAV MERILNO KRMILNIH NAPRAV;
– NASTAVLJANJE MERILNO KRMILNIH NAPRAV IN PREDELOVANJE MERILNIH MEST;
– POSREDOVANJE INFORMACIJ S TERENA O NEPRAVILNOSTIH NA ODJEMNIH MESTIH;
– REŠEVANJE REKLAMACIJ NA TERENU;
– NAČRTOVANJE IN NADZIRANJE OPTIMALNIH ZALOG ZA TEKOČE POSLOVANJE TER
– OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO.