Podjetje: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: MIKLOŠIČEVA CESTA 24 , 1000 LJUBLJANA

– SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN KOORDINACIJI IZVAJANJA NADZORA IN IZVAJANJE KONTROL RAVNANJA ZAVAROVANCEV MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO Z DELA,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LISTIN ZA UGOTAVLJANJE RAVNANJA ZAVAROVANCA Z VIDIKA SKLADNOSTI Z NAVODILI OSEBNEGA ZDRAVNIKA OZ. NADZORNEGA ZDRAVNIKA,
– PRIPRAVA MESEČNIH IN LETNIH POROČIL O IZVEDENIH NADZORIH, AKTIVNOSTIH IN UGOTOVITVAH