Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

UPORABA TEHNIK NAČRTOVANJA ZA PRIPRAVO SISTEMSKIH SPECIFIKACIJ RAZVOJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ANALIZA IN NAČRTOVANJE OBSTOJEČIH TER NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, KOORDINACIJA ODPRAVE NAPAK V DELOVANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV, TESTIRANJE INFORMACIJSKIH / PROGRAMSKIH REŠITEV, UVAJANJE NOVIH STANDARDOV IN NOVIH ORODIJ ZA NAČRTOVANJE PROGRAMSKIH REŠITEV, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU STRATEGIJE IN ARHITEKTURE RAČUNALNIŠKIH INFORMACIJSKIH PROCESOV, SKRBNIŠTVO IN KOORDINACIJA RAZVOJNIH DEL Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, PRIPRAVLJANJE FUNKCIONALNIH OZ. SISTEMSKIH SPECIFIKACIJ ZA RAZVOJ NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV OZ. SPREMEMBE OBSTOJEČIH, SODELOVANJE PRI ANALIZAH, OCENAH DELA IN DRUGIH AKTIVNOSTIH RAZVOJNEGA PROCESA, IZVAJANJE TEHNOLOŠKEGA SKRBNIŠTVA INFORMACIJSKIH SISTEMOV, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH