Podjetje: FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o.

Naslov: Prešernova cesta 1 A, 3320 VELENJE

NAČRTUJE, SPREMLJA IN IZVAJA NALOGE NA PODROČJU NABAVE / PRODAJE CELOTNEGA PROGRAMA,
OBISKUJE RAZVOJNE CENTRE TER PRIDOBIVA INFORMACIJE NOVOSTI IZ PODROČJA KABELSKE/AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE,
RAZISKUJE MOŽNOSTI UPORABE OBSTOJEČIH TEHNOLOGIJ ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV,
RAZISKUJE MOŽNOST IZDELAVE NOVIH PRODUKTOV Z UPORABO OBSTOJEČIH TEHNOLOGIJ,
RAZISKUJE TER SPREMLJA RAZVOJ TEHNOLOGIJ NA PODROČJU KABELSKE/AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE,
IZVAJA IN VZDRŽUJE ELEMENTE SISTEMA KAKOVOSTI NA SVOJEM PODROČJU,
OBDELUJE TER RAZČIŠČUJE TEHNIČNE ZAHTEVE KUPCEV TER JIM PONUJA RESITVE,
SODELUJE PRI IZDELAVAH KOSOVNIC TER KALKULACIJAH LASTNIH TER PRODAJNIH CEN,
ZBIRA TER PRIPRAVLJA TEHNIČNO PRODAJNO & NABAVNO DOKUMENTACIJO IN VODI EVIDENCO,
PRIPRAVLJA IN SODELUJE PRI PRIPRAVAH PROMOCIJ IN OBISKIH KUPCEV TER KREIRA POROČILA IN PREDSTAVITVE,
VODENJE EVIDENC TEH DOKUMENTOV,
AKTIVNO SODELUJE Z SLUŽBO RAZVOJA,
NABAVA MATERIALOV,…
PRIPRAVI MARKETINŠKI NAČRT PRORGRAMA RAZISKUJE TRŽIŠČA,
PRIPRAVLJA IN POSREDUJE PONUDBE TER PRIPRAVLJA POGODBE,
SPREMLJA IN IZVAJA ZAKONSKE PREDPISE,
SPREMLJA ZADOVOLJSTVO KUPCEV,
SODELUJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE,
PRIPRAVLJA VEČLETNE, LETNE IN MESEČNE PLANE PRODAJE ZA PROGRAM,
OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA